Кыргыз Республикасынын ТИМнин билдируүсү 2015-жылдын 27-февралы

2015-жылдын 27-февралындагы Беларус Республикасынын ТИМнин билдирүүсү дагы бир жолу Беларус Республикасынын расмий органдары тарабынан Кыргызстанда өтө оор кылмыш жасагандыгы үчүн сот тарабынан жаза алган кылмышкерлерди, анын ичинде Бакиев Жаныбекти, кандай жол менен гана болбосун жаап-жашырып, коргоо ниетинде экендигин тастыктап тургандыгы, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өкүнүү менен белгилейт.
Расмий Минск, Беларус аймагындагы кыргызстандык кылмышкерлерди жаап-жашыруу көйгөйүн аралаштыруу керек эместигин Кыргызстандын ТИМги дагы бир жолу баса белгилеп кеткенге аргасыз.
 
Беларус тарабынын "мамлекеттин цивилизациялуулугу", "өзүнүн жарандарынын укуктарын сактоо", "адилеттүү укуктук коргоо" жана "укук коргоого болгон айрыкча мамиле" сыяктуу түшүнүктөргө шилтемелери таптакыр орунсуз эсептелет. Буга кошумча да болуп, дүйнөлүк коомчулукка белгилүү фактылардын негизинен түзүлгөн Беларус Республикасынын тийиштүү органдарынын адаттагы беделинин натыйжасында, бул өлкөнүн органдарынын жетекчилерин көбүнчө цивилизациялуу болгон дүйнө өжөлөрү кабыл албастыгы эсептелет.
 
Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш.Атамбаевдин 2015-жылдын 26-февралындагы билдирүүсүндө беларус тарабынан эл аралык милдеттемелер аткарылбагандьны үчүн тынчсыздануу белгиленген. Ал билдирүүдө Беларус тарабына эч кандай кемсинтүү мүнөздөмө жок, тескерисинче, Беларус элине жана тарыхына сый урмат айтылып, ошондой эле издөөдө жүргөн адамдарды кайтарып жана экстрадиция кылуу боюнча көйгөйлөрдү түшүнүүгө жана конструктивдүү кызматташууга үмүт жолдонгон.
 
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Беларус Республикасы эл аралык милдеттемелерин аткарууга тийиш экендигин баса белгилейт жана дагы бир ирет беларус тарабын эки өлкөнүн элинин достугунун кызыкчьшыгы үчүн конструктивдик диалогто чакырат.
 

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.182 seconds, 3.47 MB
Application afterRoute: 0.213 seconds, 4.32 MB
Application afterDispatch: 0.320 seconds, 7.55 MB
Application afterRender: 0.333 seconds, 7.67 MB

Memory Usage

8135040

6 queries logged

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,161,240,255,213,219,253,73,254,235,236,237,228,241,242,54,66,53,244,93,216,212,245,214,215,233,234,246,238,220,221,223,224,225,247,226,243,49,260,259,261,262,251,248,252,249,250)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 235)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 423
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-09-25 07:02:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-09-25 07:02:33' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(423)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='423'

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None