State Symbols / National Anthem of the Kyrgyz Republic

Кыргыз Республикасынын желеги
Флаг Кыргызской Республики
Flag of Kyrgyz Republic
 
 
Кыргыз Республикасынын герби
Герб Кыргызской Республики 
Coat of arms of Kyrgyz Republic
 
 
 
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик  Гимни
Гимн Кыргызской Республики
National Anthem of Kyrgyz Republic
 
Ак монгyлyy аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап калды Биздин ата-бабалар.
 
Кайырмасы:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолуна,
Азаттыктын жолуна,
Оз тагдырын колунда.
 
Байыртадан буткон муноз элиме,
Досторуна даяр дилин берууго.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
 
Кайырмасы
 
Аткарып элдин умут, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.
 
Кайырмасы
 
Созу:  Ж.Сыдыков, М.Кулуев
Музыка: Н.Давлесов, К.Молдобасанов
 

Информация о профиле

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.116 seconds, 3.47 MB
Application afterRoute: 0.180 seconds, 4.33 MB
Application afterDispatch: 0.261 seconds, 7.54 MB
Application afterRender: 0.266 seconds, 7.66 MB

Использование памяти

8124800

Зарегистрировано запросов: 6

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,161,240,255,213,219,253,73,254,235,236,237,228,241,242,54,66,53,244,93,216,212,245,214,215,233,234,246,238,220,221,223,224,225,247,226,243,49,260,259,261,262,251,248,252,249,250)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 221)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 108
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-08-05 09:57:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-08-05 09:57:58' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(108)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='108'

Языковые файлы загружены

Диагностика непереведённых строк

Нет

Дизайнер непереведённых строк

Нет