• Кыргызча (Кыргызстан)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)
КабарларКыргызча КабарларКРнын ТИМнин расмий билдирүүсү 2015-жылдын 26-февралы

КРнын ТИМнин расмий билдирүүсү 2015-жылдын 26-февралы

Беларус Республикасынын аймагында оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн Интерпол тарабынан издөөгө жарыяланган Кыргыз Республикасынын жараны Анапияев Алмамбет Маматалиевичтин өлтүрүлгөндүгү жөнүндө фактыларга, ошондой эле бул кылмыш иши боюнча кармалган КРнын жараны Гүлжигит Абилазизовдун көрсөтмөлөрүнө байланыштуу, Бакиев Жаныбек Салиевичти жана башка издөөдөгү адамдарды кармоо жана экстрадициялоо маселеси боюнча Беларус Республикасынын расмий органдарынын позициясына карата КРнын ТИМги өзүнүн терең тынчсыздануусун жана түшүнбөстүгүн дагы бир ирет билдирет.
Мындан мурун КРнын компетенттүү органдары жарандык, үй-бүлолүк кылмыш иштери жана башка эл аралык келишимдер боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвенцияга ылайык, Беларус тарабы өзүнө алган милдеттерин ишке ашыруу керектиги жөнүндө өтүнүч менен Беларус Республикасынын мамлекеттик органдарына бир нече жолу кайрылып келген. Жогоруда айтылып кеткен Конвенцияга ылайык, "тараптар кылмыш жасаган адамдарды издөөгө, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана аларга карата тиешелүү өкүм жазасын аткаруу багытында жардам берүүгө милдеттүү".
 
Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө оор кылмыштары үчүн сот тарабынан жазаланган Ж.Бакиев жана башка анын айланасындагы адамдар эл аралык издөөдө жүргөндүгүнө карабастан, Беларус Республикасынын аймагында эркин жашап, ал аз келгенсип оор кылмыш жасап жаткандыгы боюнча Кыргыз тарабы өзүнүн өтө терең тынчсыздануусун билдирет.
 
Кыргыз тарабы, Беларус Республикасынын мындай позициясы эки өлкөнүн ортосундагы достук жана союздаштык мамилелеринин мазмунуна таптакыр жооп бербейт деп эсептейт. Ошондой эле, жакында эле "нормандиялык төрттүн" кезектеги саммити өткөн "дүйнөлүк ишенимдин аймагы" ролуна талапкер болуп жаткан Беларус Республикасы түздөн-түз кылмышкерлерди жана кылмыш элементтерин жаап-жашыруу жолун тандагандыгына өкүнүчүн билдирет.
 
Кыргызстан, эл аралык милдеттерге ылайык, жогоруда аталган кылмышкерлерди кармоо жана экстрадициялоо боюнча конкреттүү жана жыйынтыктуу чараларды көрүүтө Беларус тарабын кайрадан чакырып кетет.
 

Adoption

Dear friends and adoptive parents, Due to the frequent requests about the current status on the international adoption in Kyrgyzstan, the Embassy has the honor  to inform the following:. Read More...

Photo Contest Completed

Please update your Flash Player to view content.

Kyrgyz National News Agency

To read news from Kyrgyz Republic please visit Kyrgyz State National News Agency KABAR. click here.

National Bank of Kyrgyz Republic

 The National Bank of the Kyrgyz Republic,  financial data and exchange rates. click here.

Kyrgyz Dictionary

Basic translation support to those who seek specific word in Kyrgyz language. click here.

Online pharmacy: buy metformin and cheap orlistat.

Информация о профиле

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.085 seconds, 3.47 MB
Application afterRoute: 0.103 seconds, 4.32 MB
Application afterDispatch: 0.161 seconds, 7.58 MB
Application afterRender: 0.762 seconds, 9.31 MB

Использование памяти

9853408

Зарегистрировано запросов: 14

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,161,240,255,213,219,253,73,254,235,236,237,228,241,242,54,66,53,244,93,216,212,245,214,215,233,234,246,238,220,221,223,224,225,247,226,243,49,260,259,261,262,251,248,252,249,250)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 235)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 421
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-09-28 08:34:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-09-28 08:34:33' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(421)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='421'
 7. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 235 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(58,111,35,53,56,54,125,94,128,97,93,95,21,1,106,29,71,131)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 9. SELECT id  
    FROM jos_components
    WHERE `option` = 'com_k2'
    AND admin_menu_alt = 'COM_K2'
    AND enabled = 1
 10. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 11. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,161,240,255,213,219,253,73,254,235,236,237,228,241,242,54,66,53,244,93,216,212,245,214,215,233,234,246,238,220,221,223,224,225,247,226,243,49,260,259,261,262,251,248,252,249,250)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(73,235)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(73,235)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Языковые файлы загружены

Диагностика непереведённых строк

Нет

Дизайнер непереведённых строк

Нет