• Кыргызча (Кыргызстан)
 • English (United Kingdom)
 • Russian (CIS)
КабарларКыргызча КабарларЭл аралык балдарды коргоо күнүно карата Америка Кошмо Штаттарында жана Канадада жашаган кыргызстандык балдар үчүн Кыргызстандын Элчилиги сүрөт көргөзмөгө cынак жарыялайт.

Эл аралык балдарды коргоо күнүно карата Америка Кошмо Штаттарында жана Канадада жашаган кыргызстандык балдар үчүн Кыргызстандын Элчилиги сүрөт көргөзмөгө cынак жарыялайт.

Урматтуу балдар, Эл аралык балдарды коргоо күнүно карата Америка Кошмо Штаттарында жана Канадада  жашаган кыргызстандык балдар үчүн Кыргызстандын Элчилиги сүрөт көргөзмөгө cынак жарыялайт. 
Cынак  5 жашка чейин, 5 жаштан 10 жашка чейин анан 10 жаштан-14 жашка чейинки  балдар үчүн өткөрулөт. Сынака катышуу үчүн  «Менин Кыргызстаным» жана «Менин үй-бүлөөм» аттуу сүрөттөрдү тартып жиберишиңиз зарыл. 
 
Сүрөттөрдү элчиликтин дарегине төмөнкү дарекке салыңыздар: 2360 Massachusetts ave., NW, Washington, DC, 20008. Сурөт кагаз бетинде болуш керек (олчому 15*11 инчей /43*28 см). 
 
Cынактын жыйынтыгы интернет Facebookта добуш берүү менен аныкталат. Сынактын жеңичүүлөрүн Кыргызстандан келген байгелер  күтүп турат (улуттук: сувенирлер, кийимдер, музыкалык аспаптар, Кыргызстан жөнүндө китептер). Жөнөтүлгөн сүрөттөр кийинки өткөрүлө турган балдардын сүрөт көргөзмөсү үчүн элчиликтин фондунда сакталат.
 
Биздин сынака катышуунуздарды суранабыз.
 

Adoption

Dear friends and adoptive parents, Due to the frequent requests about the current status on the international adoption in Kyrgyzstan, the Embassy has the honor  to inform the following:. Read More...

Photo Contest Completed

Please update your Flash Player to view content.

Kyrgyz National News Agency

To read news from Kyrgyz Republic please visit Kyrgyz State National News Agency KABAR. click here.

National Bank of Kyrgyz Republic

 The National Bank of the Kyrgyz Republic,  financial data and exchange rates. click here.

Kyrgyz Dictionary

Basic translation support to those who seek specific word in Kyrgyz language. click here.

Online pharmacy: buy metformin and cheap orlistat.

Информация о профиле

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.089 seconds, 3.47 MB
Application afterRoute: 0.108 seconds, 4.32 MB
Application afterDispatch: 0.167 seconds, 7.57 MB
Application afterRender: 0.793 seconds, 9.30 MB

Использование памяти

9846008

Зарегистрировано запросов: 14

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,161,240,255,213,219,253,73,254,235,236,237,228,241,242,54,66,53,244,93,216,212,245,214,215,233,234,246,238,220,221,223,224,225,247,226,243,49,260,259,261,262,251,248,252,249,250)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 235)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 401
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-09-28 08:28:15' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-09-28 08:28:15' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(401)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='401'
 7. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 235 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 8. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=5
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(58,111,35,53,56,54,125,94,128,97,93,95,21,1,106,29,71,131)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 9. SELECT id  
    FROM jos_components
    WHERE `option` = 'com_k2'
    AND admin_menu_alt = 'COM_K2'
    AND enabled = 1
 10. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 11. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,161,240,255,213,219,253,73,254,235,236,237,228,241,242,54,66,53,244,93,216,212,245,214,215,233,234,246,238,220,221,223,224,225,247,226,243,49,260,259,261,262,251,248,252,249,250)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(73,235)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(73,235)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Языковые файлы загружены

Диагностика непереведённых строк

Нет

Дизайнер непереведённых строк

Нет